Dla kogo kiosk medyczny MediBOX

Kioski MediBOX mogą być wykorzystywane przez różne typy organizacji do realizacji wybranych przez siebie celów. MediBox jest idealnym partnerem wspierającym stworzenie dbającego o zdrowie pracowników miejsca pracy. Zaoferowanie pracownikom możliwości przeprowadzania regularnych badań i stworzenie planu wspierania zdrowego stylu życia w rmie przełoży sie na korzyści nansowe oraz wizerunkowe. Kioski medyczne MediBox będące nowoczesnym rozwiązaniem z zakresu telemedycyny, poza wspieraniem pro laktyki i budowaniem nawyku regularnego badania się, są zintegrowanym systemem do gromadzenia i monitorowania podstawowych informacji zdrowotnych na temat ich użytkowników. Włączenie kiosków MediBOX do oferty ubezpieczyciela pozwala na monitorowanie stanu zdrowia pracowników (w tym osób objętych zdrowotnym ubezpieczeniem grupowym), ograniczenie szkodowości ubezpieczenia, lepsze dopasowanie oferty ubezpieczenia grupowego dla klientów korporacyjnych lub skuteczniejsze dobranie oferty dla klientów indywidualnych.

Green events in Poland

There is so much chit-chat about sustainability and green events nowadays and we...

Your perfect DMC choice for Poland

Finding the right DMC in the country where you would like to organize you event ...

Warsaw as a DMC in Poland destination

Warsaw, the capital of Poland, is definitely a great event spot in Poland. There...

Restaurants in Warsaw

I recently went to Warsaw for a site inspection to check out some Warsaw restaur...

...

Jak funkcjonuje MediBOX

MediBOX to nie tylko innowacja technologiczna, ale też narzędzie wielokanał...

Zachowanie wysokiej estetyki

Zachowanie wysokiej estetyki i przyjaznego designu jest bardzo ważnym elemente...

Proces zamawiania kiosku MediBox

Niezależnie od tego, jaki rodzaj instytucji reprezentuje instytucja wdrażaja...

Profilaktyka to klucz

Kioski telemedyczne MediBOX oprócz programu dla gabientu lekarskiego z analizu...

Dla kogo kiosk medyczny MediBOX

Kioski MediBOX mogą być wykorzystywane przez różne typy organizacji do r...

Koszty opieki zdrowotnej

W sytuacji, w której 75% wszystkich kosztów opieki zdrowotnej bezpośrednio...