Jak funkcjonuje MediBOX

MediBOX to nie tylko innowacja technologiczna, ale też narzędzie wielokanałowej komunikacji i monitorowania zaangażowania użytkowników. To klucz do jego sukcesu. Przyczyną, dla której Polacy niechętnie poddają się badaniom pro laktycznym jest utrudniony dostęp do nich, a często również opór przed badaniem się. MediBOX pomaga wyeliminować oba problemy. Dzięki kioskom telemedycznym podstawowe badania można wykonać w pięc minut - w przyjaznej atmosferze i przy okazji. Nowoczesna technologia pozwala na wyrobienie nawyku kontrolowania swojego zdrowia. Pierwszym krokiem, dzięki któremu MediBOX odniesie sukces wśród użytkowników, zdobywajc ich zaangażowanie i zaufanie, jest umiejscowienienie kiosku w otoczeniu sprzyjajcym wykonaniu badania. W zamyśle twórców są to przestrzenie zamknięte: miejsca zlokalizowane przy głównych kanałach komunikacyjnych biur, urzędów czy obiektów użyteczności publicznej. Lokalizacja powinna zapewniać osobie wykonującej badania maksimum komfortu i szanować jej prywatność. Przyczyni się to do wzrostu pozytywnego oddziaływania MediBOXa na realne zachowania użytkowników.

Green events in Poland

There is so much chit-chat about sustainability and green events nowadays and we...

Your perfect DMC choice for Poland

Finding the right DMC in the country where you would like to organize you event ...

Warsaw as a DMC in Poland destination

Warsaw, the capital of Poland, is definitely a great event spot in Poland. There...

Restaurants in Warsaw

I recently went to Warsaw for a site inspection to check out some Warsaw restaur...

...

Jak funkcjonuje MediBOX

MediBOX to nie tylko innowacja technologiczna, ale też narzędzie wielokanał...

Zachowanie wysokiej estetyki

Zachowanie wysokiej estetyki i przyjaznego designu jest bardzo ważnym elemente...

Proces zamawiania kiosku MediBox

Niezależnie od tego, jaki rodzaj instytucji reprezentuje instytucja wdrażaja...

Profilaktyka to klucz

Kioski telemedyczne MediBOX oprócz programu dla gabientu lekarskiego z analizu...

Dla kogo kiosk medyczny MediBOX

Kioski MediBOX mogą być wykorzystywane przez różne typy organizacji do r...

Koszty opieki zdrowotnej

W sytuacji, w której 75% wszystkich kosztów opieki zdrowotnej bezpośrednio...