Proces zamawiania kiosku MediBox

Niezależnie od tego, jaki rodzaj instytucji reprezentuje instytucja wdrażająca i jakie ma cele, MediBOX może w pełni zostać dostosowany do potrzeb jej oraz użytkowników. Kioski medyczne najskuteczniej funkcjonują jako element programów prozdrowotnych. Na początku należy zatem określić pożądany zakres oddziaływania programu, zależny od pro lu działalności rmy. Efekty mogą mieć charakter ilościowy, jakościowy oraz nawykowy. Dzięki doborowi odpowiednich mechanizmów organizacja zyskuje realny wpływ na zachowanie użytkownika. Przykładowym nadrzędnym celem rmy może być wywarcie wpływu na pracowników w celu zwiększenia ich efektywności (efekt ilościowy.) Opracowując strategię programu prozdrowotnego z wykorzystaniem MediBOXa należy uwzględnić fakt, że tylko długofalowe działania są w stanie przynieść oczekiwane rezultaty. Programy powinny miec charakter ciągły, etapowy i zawierać formę premiowania. Sugerowany czas trwania jednego programu to minimum 4 miesiące, z tendencją do wydłużenia do 6 miesięcy. Etap wdrożenia jest kluczowy dla klientów MediBOX. Jest to proces przystosowujący produkt do ich potrzeb w możliwie największym zakresie. Obejmuje on prace informatyczne i contentowe. Etap wdrożenia informatycznego polega na zaimplementowaniu do oprogramowania MediBOX elementów toższamości wizualnej klienta oraz podłączenie podglądu statystycznego danych do systemu wyznaczonego przez klienta. Etap wdrożenia contentowego obejmuje dostosowanie treści i oprawy wizualnej materiałów informacyjnch i brandingowych do key visuala klienta. To adaptacja ulotek informacyjnych dla użytkowników, materiałów do obklejania kiosków wewnątrz, formatowanie banera zewnętrzenego. Końcowym elementem wdrożenia są testy po dostarczeniu i rozstawieniu kiosku MediBOX w wyznaczonym miejscu, a także krótkie szkolenie BHP z obsługi kiosku oraz szkolenie z kontaktu z supportem technicznym.

Green events in Poland

There is so much chit-chat about sustainability and green events nowadays and we...

Your perfect DMC choice for Poland

Finding the right DMC in the country where you would like to organize you event ...

Warsaw as a DMC in Poland destination

Warsaw, the capital of Poland, is definitely a great event spot in Poland. There...

Restaurants in Warsaw

I recently went to Warsaw for a site inspection to check out some Warsaw restaur...

...

Jak funkcjonuje MediBOX

MediBOX to nie tylko innowacja technologiczna, ale też narzędzie wielokanał...

Zachowanie wysokiej estetyki

Zachowanie wysokiej estetyki i przyjaznego designu jest bardzo ważnym elemente...

Proces zamawiania kiosku MediBox

Niezależnie od tego, jaki rodzaj instytucji reprezentuje instytucja wdrażaja...

Profilaktyka to klucz

Kioski telemedyczne MediBOX oprócz programu dla gabientu lekarskiego z analizu...

Dla kogo kiosk medyczny MediBOX

Kioski MediBOX mogą być wykorzystywane przez różne typy organizacji do r...

Koszty opieki zdrowotnej

W sytuacji, w której 75% wszystkich kosztów opieki zdrowotnej bezpośrednio...