Profilaktyka to klucz

Kioski telemedyczne MediBOX oprócz programu dla gabientu lekarskiego z analizuą pozwalają na wczesne wykrycie zagrożenia. Według szacunków WHO, pro laktyka jest dużo bardziej opłacalna niż leczenie. Każda złotówka zainwestowana w programy prewencji przynosi oszczędność 7 złotych, które w przyszłości trzeba by wydać na kurację. Tylko w 2017 r. polscy przedsiębiorcy za zasiłki chorobowe za krótsze zwolnienia zapłacili ponad 6 mld zł. Dochodzą do tego również koszty związane z organizowaniem zastępstw, niedotrzymaniem terminów czy wypłatą nadgodzin dla innych pracowników. Tymczasem kosztów tych można unikąć inwestując w programy prozdrowotne oraz w opiekę zdrowotną dla pracowników. Najprostszą formą pro laktyki chorób jest aktywność zyczna, zapobiegajca zawałom, udarom i cukrzycy, chorobom układu kostno-stawowego, będącym najczęstszą przyczyną zwolnień, oraz nowotworom, nerwicom i depresji. Karty sportowe to dla wielu pracowników pożądany bene tem, a dla części - mobilizacja do większej dbałości o własne zdrowie.

Green events in Poland

There is so much chit-chat about sustainability and green events nowadays and we...

Your perfect DMC choice for Poland

Finding the right DMC in the country where you would like to organize you event ...

Warsaw as a DMC in Poland destination

Warsaw, the capital of Poland, is definitely a great event spot in Poland. There...

Restaurants in Warsaw

I recently went to Warsaw for a site inspection to check out some Warsaw restaur...

...

Jak funkcjonuje MediBOX

MediBOX to nie tylko innowacja technologiczna, ale też narzędzie wielokanał...

Zachowanie wysokiej estetyki

Zachowanie wysokiej estetyki i przyjaznego designu jest bardzo ważnym elemente...

Proces zamawiania kiosku MediBox

Niezależnie od tego, jaki rodzaj instytucji reprezentuje instytucja wdrażaja...

Profilaktyka to klucz

Kioski telemedyczne MediBOX oprócz programu dla gabientu lekarskiego z analizu...

Dla kogo kiosk medyczny MediBOX

Kioski MediBOX mogą być wykorzystywane przez różne typy organizacji do r...

Koszty opieki zdrowotnej

W sytuacji, w której 75% wszystkich kosztów opieki zdrowotnej bezpośrednio...