Zachowanie wysokiej estetyki

Zachowanie wysokiej estetyki i przyjaznego designu jest bardzo ważnym elementem składającym się na sukces MediBOX. Interfejs głosowy, materiały informacyjne wewnątrz i na zewnątrz kiosku oraz przyjazny użytkownikowi software sprawiają, że badanie jest po prostu przyjemne. Użytkownik, po zapoznaniu się z ulotką informacyjną, wchodzi do kiosku i witany przez intefejs głosowy wykonuje polecenia wyświetlające się na ekranie. Wszystkie badania wykonywane są na siedząco, a urządzenia pomiarowe umieszczone są blisko siedziska. Polecenia wydawne przez interfejs, podświetlane elementy na pulpicie i zrozumiałe komunikaty na ekranie zapewniają maksimum komfortu. Po wykonaniu badań, użytkownik jest proszony o wybór sposobu zapisu wyników. Badany może się zalogowac na wcześniej utworzone konto na platformie MediBOX, zapisać je w aplikacji mobilnej MediBOX lub przesłać wyniki w formie pliku pdf na swój adres e-mail. Kiosk posiada certyfikację RODO.

Green events in Poland

There is so much chit-chat about sustainability and green events nowadays and we...

Your perfect DMC choice for Poland

Finding the right DMC in the country where you would like to organize you event ...

Warsaw as a DMC in Poland destination

Warsaw, the capital of Poland, is definitely a great event spot in Poland. There...

Restaurants in Warsaw

I recently went to Warsaw for a site inspection to check out some Warsaw restaur...

...

Jak funkcjonuje MediBOX

MediBOX to nie tylko innowacja technologiczna, ale też narzędzie wielokanał...

Zachowanie wysokiej estetyki

Zachowanie wysokiej estetyki i przyjaznego designu jest bardzo ważnym elemente...

Proces zamawiania kiosku MediBox

Niezależnie od tego, jaki rodzaj instytucji reprezentuje instytucja wdrażaja...

Profilaktyka to klucz

Kioski telemedyczne MediBOX oprócz programu dla gabientu lekarskiego z analizu...

Dla kogo kiosk medyczny MediBOX

Kioski MediBOX mogą być wykorzystywane przez różne typy organizacji do r...

Koszty opieki zdrowotnej

W sytuacji, w której 75% wszystkich kosztów opieki zdrowotnej bezpośrednio...